29 maja 2016

Mediacje cywilne

Mediację można przeprowadzić we wszelkich sprawach cywilnych, które mogą być rozstrzygnięte w drodze ugody zawartej przed sądem. Przykładowymi sprawami cywilnymi w których może być prowadzona mediacja, są sprawy o:

 • zapłatę,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku,
 • dział spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • alimenty,
 • wszelkie roszczenia odszkodowawcze,
 • spory wynikające z umów,
 • spory sąsiedzkie.

ZALETY MEDIACJI

mediator_zielona_góra_mediacje_rozwód_sulechów

Koszty

 • Przy sprawie której wartość przedmiotu sporu wynosi przykładowo 100 tys. zł w sądzie należy uiścić opłatę od pozwu w wysokości zazwyczaj 5 %, tj. 5000, koszt zastępstwa procesowego to około 4 tys. zł. W przypadku przegranej w całości, doliczając koszt zastępstwa procesowego strony przeciwnej (min. 3.600 zł), osoba fizyczna poniesie przykładowo koszt około 600 zł (przy czym jest to jedynie koszt pierwszej instancji). Jeśli chcielibyśmy odwoływać się od wyroku koszt ten może ulec znacznemu zwiększeniu,
 • koszt poprowadzenia sprawy w sądzie wiąże się z kosztem profesjonalnego pełnomocnika, tj. około 4.000 zł, plus dodatkowo opłata za każdy termin rozprawy (około 200 zł), przy sprawie niemajątkowej należy uiścić opłatę od pozwu wskazaną w rozporządzeniu w zależności od przedmiotu sprawy,
 • koszt mediacji to 200 – 600 zł wpisu oraz od 150 zł do kilku tysięcy złotych, w zależności od ilości sesji mediacyjnych,
 • przy ugodzie zawartej przed mediatorem w trakcie postępowania sądowego, sąd zwraca stronie ¾ opłaty wstępnej.

mediator_zielona_góra_mediacje_rozwód_sulechów

Szybkość

 • mediacja nie powinna trwać dłużej niż miesiąc. Zdarza się, iż mediacja przekracza ten okres, jednak nie sposób porównać okresu trwania postępowania mediacyjnego do postępowania sądowego. Postępowanie sądowe może trwać kilka miesięcy, a nawet kilka lat, a czas ten jest tak naprawdę od nas niezależny.

mediator_zielona_góra_mediacje_rozwód_sulechów

Emocje

 • postępowanie mediacyjne ogranicza stres i emocje. Już sama obecność na sali rozpraw wpływa na nasze zdenerwowanie. Gdy zaczniemy być przepytywani przez stronę przeciwną bądź sąd mogą nam puścić nerwy, zapominamy powiedzieć o najważniejszych rzeczach, nie kontrolujemy swoich emocji. W trakcie mediacji nie dochodzi do sytuacji w której jedna ze stron pokazuje przewagę siłową nad drugą stroną. Mediator nie dopuszcza do takich sytuacji. Jeśli już wystąpią silne emocje, można zrobić przerwę w sesji, co pozwoli na rozładowanie napięcia i powrót do konstruktywnej rozmowy.

mediator_zielona_góra_mediacje_rozwód_sulechów

Wygrany/wygrany

 • w mediacji nie ma przegranej strony. Porozumienie między stronami zawierane jest tak, aby każda ze stron była zadowolona. Nikt nie może czuć się pokrzywdzony. Kompromis wypracowywany jest wspólnie, ze skutkiem na przyszłość. Ponadto mediacja wzmacnia poczucie odpowiedzialności, promuje dialog i aktywność.