29 maja 2016

Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne prowadzi się w sytuacji wszelkich konfliktów pomiędzy małżonkami, partnerami, między rodzicami a dziećmi, jak również pomiędzy innymi członkami rodziny. Mediator pomaga rozładować emocje i stres związany z konfliktem rodzinnym. Pomaga również odbudować dobre relacje i więzi łączące strony.

ZALETY MEDIACJI:

mediator_zielona_góra_mediacje_rozwód_sulechów

Koszty

  • Przy sprawie majątkowej (np. podział wspólności majątkowej) której wartość przedmiotu sporu wynosi przykładowo 100 tys. zł w sądzie należy uiścić opłatę od pozwu w wysokości zazwyczaj 5 %, tj. 5000, koszt zastępstwa procesowego to około 4 tys. zł. W przypadku przegranej w całości, doliczając koszt zastępstwa procesowego strony przeciwnej (min. 3.600 zł), osoba fizyczna poniesie przykładowo koszt min. 600 zł (przy czym jest to jedynie koszt pierwszej instancji). Jeśli chcielibyśmy odwoływać się od wyroku koszt ten może zwiększeniu,
  • koszt poprowadzenia sprawy rozwodowej w sądzie wiąże się z kosztem profesjonalnego pełnomocnika, tj. około 4.000 zł, plus dodatkowo opłata za każdy termin rozprawy (około 200 zł), przy sprawie niemajątkowej należy uiścić opłatę od pozwu wskazaną w rozporządzeniu w zależności od przedmiotu sprawy,
  • koszt mediacji to 200 – 600 zł wpisu oraz od 150 zł do kilku tysięcy złotych, w zależności od ilości sesji mediacyjnych,
  • przy ugodzie zawartej przed mediatorem w trakcie postępowania sądowego, sąd zwraca stronie ¾ opłaty wstępnej.

mediator_zielona_góra_mediacje_rozwód_sulechów

Szybkość

  • mediacja nie powinna trwać dłużej niż miesiąc. Oczywiście zdarzają się sytuację, gdy mediacja przekracza ten okres, jednak nie sposób porównać okresu trwania postępowania mediacyjnego do postępowania sądowego. Postępowanie sądowe może trwać kilka miesięcy, a nawet kilka lat, a czas ten jest tak naprawdę od nas niezależny. Przy sprawach rodzinnych, zwłaszcza jeśli w postępowaniu częściowo uczestniczą dzieci czas jest bardzo ważnym czynnikiem.

mediacje_mediator_zielona_góra_sulechów_mediacje_rodzinneBrak eskalacji konfliktu

  • w trakcie mediacji nie dochodzi do eskalacji konfliktu, co może zdarzyć się na sali sądowej. Pozwala to na uniknięcie sytuacji w której rodzina, po zakończeniu sporu przestanie mieć ze sobą kontakt, gdyż w trakcie procesu padnie za dużo złych słów, a strony zamiast się pogodzić – znienawidzą się.

mediator_zielona_góra_mediacje_rozwód_sulechów

Emocje

  • postępowanie mediacyjne ogranicza stres i emocje. Już sama obecność na sali rozpraw wpływa na nasze zdenerwowanie. Gdy zaczniemy być przepytywani przez stronę przeciwną bądź sąd mogą nam puścić nerwy, zapominamy powiedzieć o najważniejszych rzeczach, nie kontrolujemy swoich emocji.

mediator_zielona_góra_mediacje_rozwód_sulechówWygrany/wygrany

  • w mediacji nie ma przegranej strony. Jest to bardzo ważne w mediacji rodzinnej, aby odbudować silne więzi łączące strony. Porozumienie między stronami zawierane jest tak, aby każda ze stron była zadowolona. Nikt nie może czuć się pokrzywdzony. Kompromis wypracowywany jest wspólnie, ze skutkiem na przyszłość. Mediacja wzmacnia poczucie odpowiedzialności, promuje dialog i aktywność. Wzmacnia i odbudowuje „nadszarpnięte” więzi rodzinne.