29 maja 2016

Mediacje rozwodowe

Mediacje w sprawach rozwodowych mogą być prowadzone zarówno przed wszczęciem postępowania rozwodowego (separacji) jak również w trakcie. Mediacja jest bardzo pomocna w następujących kwestiach:

 • ustalenie władzy rodzicielskiej,
 • kontakty z dziećmi,
 • wysokości alimentów na małoletnie dzieci lub małżonka,
 • podziału majątku małżonków
 • miejsce zamieszkania dziecka,
 • sposób i harmonogram spotkań z dzieckiem,
 • kontakty z dzieckiem pozostałych członków rodziny,
 • wyboru szkoły dla dziecka,
 • ewentualny sposób leczenia dziecka,
 • zasady wychowawcze czy przekazywane systemy wartości.

W trakcie rozwodu sąd nie zajmuje się podziałem majątku małżonków, dlatego po rozwiązaniu małżeństwa strony muszą wszcząć odrębne postępowanie. Ugoda zawarta przed mediatorem może zawierać rozstrzygnięcia we wszystkich kwestiach – także majątkowych. Sąd może skierować strony do mediacji w każdym stanie sprawy o separację lub rozwód, w celu ugodowego załatwienia kwestii spornych.

ZALETY MEDIACJI:

mediator_zielona_góra_mediacje_rozwód_sulechówKoszty

 • Przy sprawie majątkowej (np. podział wspólności majątkowej) której wartość przedmiotu sporu wynosi przykładowo 100 tys. zł w sądzie należy uiścić opłatę od pozwu w wysokości zazwyczaj 5 %, tj. 5000, koszt zastępstwa procesowego to około 4 tys. zł. W przypadku przegranej w całości, doliczając koszt zastępstwa procesowego strony przeciwnej (min. 3.600 zł), osoba fizyczna poniesie przykładowo koszt min. 600 zł (przy czym jest to jedynie koszt pierwszej instancji). Jeśli chcielibyśmy odwoływać się od wyroku koszt ten może zwiększeniu,
 • koszt poprowadzenia sprawy w sądzie wiąże się z kosztem profesjonalnego pełnomocnika, tj. około 4.000 zł, plus dodatkowo opłata za każdy termin rozprawy (około 200 zł), przy sprawie niemajątkowej należy uiścić opłatę od pozwu wskazaną w rozporządzeniu w zależności od przedmiotu sprawy,
 • koszt mediacji to 200 – 600 zł wpisu oraz od 150 zł do kilku tysięcy złotych, w zależności od ilości sesji mediacyjnych,
 • przy ugodzie zawartej przed mediatorem w trakcie postępowania sądowego, sąd zwraca stronie ¾ opłaty wstępnej.

mediator_zielona_góra_mediacje_rozwód_sulechów

Szybkość

 • przy sprawach rodzinnych, zwłaszcza jeśli w postępowaniu częściowo uczestniczą dzieci czas jest bardzo ważnym czynnikiem. Mediacja nie powinna trwać dłużej niż miesiąc. Zdarzają się sytuacje gdy mediacja przekracza ten okres, jednak nie sposób porównać okresu trwania postępowania mediacyjnego do postępowania sądowego. Postępowanie sądowe może trwać kilka miesięcy, a nawet kilka lat, a czas ten jest tak naprawdę od nas niezależny.

mediator_zielona_góra_mediacje_rozwód_sulechów

Emocje

 • postępowanie mediacyjne ogranicza stres i emocje. Natomiast sama obecność na sali rozpraw wpływa na nasze zdenerwowanie. Gdy zaczniemy być przepytywani przez stronę przeciwną bądź sąd mogą odczuwamy silne zdenerwowanie. Zapominamy powiedzieć o najważniejszych rzeczach, nie kontrolujemy swoich emocji. W trakcie mediacji nie dochodzi do sytuacji w której jedna ze stron pokazuje przewagę siłową nad drugą stroną. Jeśli już wystąpią silne emocje, można zrobić przerwę w sesji aby odzyskać wewnętrzny spokój. W każdym momencie możemy też zrezygnować z mediacji gdyż jest ona dobrowolna. Z postępowania sądowego nie zawsze można zrezygnować.

mediator_zielona_góra_mediacje_rozwód_sulechów

Wygrany/wygrany

 • w mediacji nie ma przegranej strony. Jest to bardzo ważne w szczególności jeśli chodzi o mediację rozwodową i dobro małoletnich dzieci które w tej mediacji powinno być najważniejsze. Porozumienie między stronami zawierane jest tak, aby każda ze stron była zadowolona. Nikt nie może czuć się pokrzywdzony. Kompromis wypracowywany jest wspólnie, ze skutkiem na przyszłość. Ponadto mediacja wzmacnia poczucie odpowiedzialności, promuje dialog i aktywność aby strony mogły współpracować ze sobą po rozwodzie dla dobra małoletnich dzieci.