kancelaria mediacyjna petryszyn-zachwieja

czym jest mediacja?

Mediacja jest nowoczesną, polubowną metodą na rozwiązanie sporu. Strony spotykają się razem z bezstronnym, niezależnym mediatorem. Następnie próbują wypracować wspólne porozumienie które usatysfakcjonuje każdą ze stron. W trakcie postępowania mediacyjnego strony mogą opowiedzieć o swoich uczuciach, wskazać na czym im zależy i rozładować negatywne emocje. Mediator czuwa nad przebiegiem spotkania, a jeśli strony dojdą do porozumienia – sporządza ugodę.

w jakich sprawach prowadzimy mediacje?

Mediacje można podzielić na mediacje sądowe (ze skierowania sądu, po wszczęciu postępowania), jak również pozasądowe - jeśli strony chcąc uniknąć postępowania sądowego - zgłaszają się do mediatora celem wszczęcia postępowania mediacyjnego.
Rodzaje mediacji

jaką moc ma ugoda mediacyjna?

Mediator składa ugodę we właściwym sądzie w celu jej zatwierdzenia. Jeśli sąd uzna ugodę z za zgodną z prawem i zasadami współżycia społecznego to zatwierdza ją na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron), a następnie wysyła postanowienie do stron. Nie trzeba więc stawiać się w sądzie, a ugoda mediacyjna po jej zatwierdzeniu przez sąd i ewentualnym nadaniu klauzuli wykonalności ma moc wyroku sądowego.

aktualności