Poznański Salon Mediacji 17 maja 2016 r.

W dniu 17 maja 2016 r. na terenie Sądu Okręgowego w Poznaniu odbył się tzw. „Poznański Salon Mediacji”. Była to pierwsza konferencja z planowanych cyklicznych spotkań w Poznaniu, przeznaczonych dla sędziów, prawników, mediatorów oraz wszystkich popierających ideę mediacji. Miałam okazję osobiście w niej uczestniczyć. Na konferencję przybyło prawie 200 osób co świadczy o dużym zainteresowaniu mediacją w środowisku prawniczym.

sąd_okręgowy_poznań_mediacja

Wystąpili tak znakomici goście jak m.in. dr hab. Ewa Gmurzyńska, Prezes Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach Jarosław Gwizdek, oraz radca prawny Maciej Bobrowicz.

Wystąpieniu dr hab. Ewy Gmurzyńskiej  przewodniczył temat: „wiele hałasu o nic? Dlaczego potrzebna jest nam mediacja”. Uczestnicząc w pierwszym panelu mogliśmy utwierdzić się w przekonaniu, że aby mediacja odniosła sukces potrzebne jest zaangażowanie wszystkich szczebli, tj. organów państwa, wymiaru sprawiedliwości, indywidualnych sędziów, pełnomocników stron, samych stron (w tym przedsiębiorców), jak również mediatorów. W niektórych miastach mediacja już odnosi ogromny sukces i nie trzeba do niej zachęcać sędziów. Takim miastem jest np. Warszawa. W Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie aż 1/3 spraw jest kierowana do mediacji, z czego większość spraw kończy się sukcesem, czyli zawarciem ugody. Dr hab. Ewa Gmurzyńska wskazała, że w Stanach Zjednoczonych tylko 5 % spraw trafia na rozprawę, natomiast większość spraw jest rozwiązywana w postępowaniu mediacyjnym bądź w inny polubowny sposób.

Ewa_Gmurzyńska_salon_mediacji

Sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód Jarosław Gwizdek zajął się problemem „mediacja – jak i kogo do niej przekonywać”. Jednym ze sposobów przekonywania do mediacji było stworzenie z pomocą Sędziego punktu mediacyjnego o nazwie „Kopalnia Zgody”. Pokój znajduje się w siedzibie sądu i ma zachęcać wszystkich do skorzystania z mediacji. Służy również stronom postępowania do rozmów w czasie przerw w przedmiocie zawarcia ewentualnej ugody sądowej. Zdaniem Sędziego (z którym nie sposób się nie zgodzić) rozmowa o ugodzie, tym bardziej w sprawach rodzinnych, powinna bowiem odbywać się w miejscu przyjaznym i spokojnym, a nie na korytarzu sądowym.

Jarosław_Gwizdek_saln_mediacji_poznań

Ostatni z tematów „mediacja okiem pełnomocnika” został poruszony przez r.pr. Macieja Bobrowicza. Dowiedzieliśmy się, że we Włoszech w 12 rodzajach spraw istnieje obligatoryjny obowiązek spotkania z mediatorem. Niestety w Polsce nie ma takiego obowiązku, jednakże ostatnia zmiana przepisów postępowania wymusiła na stronie obowiązek wskazywania w pozwie informacji o próbie podjęcia postępowania mediacyjnego.

maciej_bobrowicz_mediacja1

maciej_bobrowicz_mediacja2

Mecenas wskazał ponadto, że prawnicy w Polsce nie zawsze są uczeni w sposób prawidłowy jak podchodzić do rozwiązania sprawy. Często pełnomocnicy posiadają 3 bariery: lukę wiedzy, umiejętności i roli. Najlepszymi pełnomocnikami są natomiast Ci, którzy dostarczają najlepszych rozwiązań dla strony. Jednym z nich jest z całą pewnością mediacja.

natalia_petryszyn_mediator_salon_mediacji_poznań

Natalia Petryszyn