23 maja 2016

Strona Główna

Kancelaria Mediacyjna Mediacje Petryszyn, przy udziale mediatora pomaga we wzajemnej komunikacji stron pozostających w sporze, określeniu interesów i dojściu do porozumienia które usatysfakcjonuje obie strony.

CZYM JEST MEDIACJA?

Mediacja to nieformalne postępowanie, w którym strony przy udziale bezstronnej osoby – mediatora, próbują znaleźć wspólne porozumienie. Strony dobrowolnie spotykają się na tzw. sesji mediacyjnej w wybranym przez siebie miejscu, bądź miejscu wybranym przez mediatora i razem rozmawiają o problemie. Mediator pomaga wypracować porozumienie, które może zakończyć się podpisaniem ugody. Ugoda zatwierdzona następnie przez sąd ma moc ugody zawartej przed sądem i może być egzekwowana w postępowaniu egzekucyjnym. Zazwyczaj nie ma jednak takiej potrzeby, gdyż strony same dochodzą do porozumienia i dobrowolnie spełniają warunki ugody.

ZALETY MEDIACJI:

  • Szybkość postępowania – mediacja może się zakończyć już na jednym spotkaniu!
  • Większe szanse na realizację ugody – przy dobrowolnej ugodzie strony są zadowolone z efektu współpracy i chętniej ją realizują
  • Niższe koszty niż koszt postępowania sądowego – koszt mediacji jest kilkukrotnie niższy niż koszt postępowania sądowego
  • Nie ma strony przegranej – wszyscy są wygrani gdyż sami decydują o formie ugody!
  • Możliwość poruszenia wszystkich kwestii które dotyczą sporu
  • Poprawa relacji stron pozostających w sporze – mediacja łagodzi spór i nie eskaluje konfliktu!
  • Budowa dobrego wizerunku firmy – unikanie postępowań sądowych i chęć polubownego rozwiązania sporu zawsze działa na korzyść przedsiębiorcy
  • Pozostanie w dobrych relacjach z partnerem biznesowym – mediacja w przeciwieństwie do procesu sądowego pozwala na kontynuowanie współpracy z kontrahentami.

 

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z POLUBOWNEJ METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW JAKĄ JEST MEDIACJA!