Konferencja Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce „Państwo a ADR”

W dniu 17 kwietnia 2015 r. mediator Natalia Petryszyn ponownie miała przyjemność uczestniczyć w konferencji z cyklu: Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce pt.: „Państwo a ADR” zorganizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej. Konferencję zorganizowano już po raz dziewiąty, w tym roku pod honorowym patronatem m.in. Wiceprezesa Rada Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka.

Wśród prelegentów znaleźli się mediatorzy, arbitrzy, adwokaci, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, czy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Konferencja podzielona została na trzy panele tematyczne. Pierwszy panel zatytułowany „Państwo a ADR w wybranych krajach” przybliżył nam alternatywne metody rozwiązywania sporów na całym świecie. Zaproszeni goście ze Szwajcarii, Szwecji, Gruzji, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Belgii i Finlandii opowiedzieli o działaniu i roli arbitrażu w swoich państwach.

Drugi panel zatytułowano „Państwo a ADR w Polsce”. Pierwsze wystąpienie tej części należało do Włodzimierza Brycha – Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej który zajął się problemem ingerencji państwa w arbitraż. Powyższy temat był kontynuowany przez kolejnych prelegentów : Pawła Pietkiewicza (adwokata) i Włodzimierza Głodowskiego (doktora nauk prawnych, adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu). Radca prawny Rafał Bobkiewicz poruszył temat klauzuli parasolowych, natomiast doktor nauk prawnych, adwokat Rafał Morek dokonał oceny mediacji i arbitrażu na przełomie ostatnich 10 lat. Doktor nauk prawnych, radca Ministra Gospodarki Piotr Tefelski przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy kpc oraz niektórych innych ustaw. Na zakończenie drugiego panelu doradca podatkowy Mikołaj Kondej omówił zagadnienia związane z opodatkowaniem arbitrów sądów polubownych.

Po przerwie obiadowej odbyła się trzecia i ostatnia część konferencji pt. „Wybrane zagadnienia funkcjonowania ADR w Polsce i na świecie”. Moderatorem panelu została Krystyna Mularczyk (radca prawny). W tej części swoje wykłady wygłosili m.in.: Maria Ficak (Prezes Sądu Polubownego przy Kaliningradzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej), Swietłana Maksimowa (adwokat), dr Łukasz Gorywoda (prawnik w Stałym Trybunale Arbitrażowym w Hadze), Małgorzata Radziuk (notariusz, Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej) czy Katarzyna Przyłuska-Ciszewska (adwokat, prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej).

Zaproszeni goście z uznaniem odnieśli się do idei arbitrażu i mediacji, wskazując jednak na problemy które wpływają na rozwój postępowań polubownych. Wszyscy byli jednak zgodni, że postępowanie arbitrażowe i mediacyjne jest potrzebne i najczęściej jest to droga lepsza niż postępowanie sądowe.

"Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce" Konferencja Nowy Tomyśl "Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce" Nowy Tomyśl, Dr Rafał Morek