Matka samotnie wychowująca dziecko a zmiany w 500 + w 2017 r.

JAK NIE STRACIĆ ŚWIADCZENIA 500+ ?

W dniu 01 sierpnia 2017 r. weszły w życie zmiany w programie „Rodzina 500 +”. Co trzeba wiedzieć aby przy wypełnianiu nowego wniosku nie stracić świadczeń?

Na zmiany muszą uważać matki samotnie wychowujące dzieci. Po zmianach, matka samotnie wychowująca dziecko, będzie musiała przedłożyć do wniosku wyrok z sądu zasądzający alimenty od ojca na rzecz dziecka. Ma to zapobiec wyłudzaniu świadczeń. Wskazać jednak należy, iż uzyskanie wyroku może potrwać kilka miesięcy, co uniemożliwi wypłatę świadczenia. Ponadto złożenie pozwu o alimenty wiąże się z koniecznością wizyty w sądzie na rozprawie, co dla większości oznacza niepotrzebny stres, związany ze złożeniem zeznań. Trzeba ponadto zebrać i przedłożyć stosowne dokumenty.

CZY MUSZĘ UZYSKAĆ WYROK ZASĄDZAJĄCY ALIMENTY?

Jest  znacznie szybszy i łatwiejszy sposób na uzyskanie dokumentu mającego moc wyroku sądowego. Zamiast składać pozew do sądu i oczekiwać na wyrok, można udać się do mediatora. Mediacja odbywa się za zgodą drugiej strony (ojca dziecka) i polega na dążeniu do zawarcia ugody. Strony spotykają się w przyjaznym i neutralnym dla siebie miejscu (nie na sali sądowej). Jeśli strony dojdą do porozumienia, zostaje spisana ugoda, która po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc ugody sądowej.

CZY UGODA ZAWARTA PRZED MEDIATOREM JEST WYSTARCZAJĄCA ABY OTRZYMAĆ 500+?

Tak. Taka ugoda jest egzekwowana na równi z wyrokiem sądowym i jest wystarczająca dla wypłaty świadczenia 500+. Całe postępowanie mediacyjne może się zakończyć w ciągu jednego dnia, co znacznie przyspieszy matkom samotnie wychowującym dzieci uzyskanie świadczenia 500 + po zmianach w 2017 r.

Jeśli chcesz się umówić na mediację i sporządzenie ugody potrzebnej do uzyskania 500+, skontaktuj się z nami! (tel. do mediatora: 503 167 459)