Wykonywanie w Polsce orzeczeń z państw członkowskich Unii Europejskiej

Posted Posted in aktualnosci

W dniu 14 października 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z projektem orzeczenia wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach cywilnych oraz handlowych, jak również ugody sądowe i dokumenty urzędowe pochodzące z w/w państw będą mogły […]